tłumacz przysięgły

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Praca w charakterze tłumacza przysięgłego to marzenie wielu. Fakt ten nie może dziwić. Stwarza szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia, jak i założenia własnej działalności i nienarzekania na brak klientów. Dodatkowo, jest to zawód atrakcyjnie wynagradzany. Jednak nie każdy może trudnić się tą profesją. Jakie trzeba skończyć studia? Jaka szkoła będzie odpowiednia? Sprawdźmy.

Zawód – tłumacz przysięgły

Wymogi poza edukacyjne

Tłumacz przysięgły to zawód, który nie jest dostępny dla wszystkich. Oprócz odpowiednich kwalifikacji, kandydat musi spełniać pewne wymogi prawne. Należą do nich: posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju, który ma status „wzajemności”, bycie niekaranym, dysponowanie pełną zdolnością czynności prawnych. Do tego dochodzi dysponowanie wykształceniem wyższym oraz znajomość języka polskiego.

Wymogi edukacyjne

Tłumacz przysięgły musi posiadać konkretne przygotowanie edukacyjne. Żeby otrzymać uprawnienia do wykonywania tej profesji, należy ukończyć studia na kierunku filologicznym. Oczywiście, musi to być filologia związana z językiem obcym, w którym zamierzamy pracować. Idealnie, kiedy kandydat dodatkowo kończy studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń. Ukończona edukacja na uczelnie wyższej, nie wyposaża jeszcze kandydata w możliwość wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Uprawnienia uzyskuje się dopiero po pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego.

Egzamin państwowy – ostatnia droga

Ostatnią drogą ku uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, jest zdanie egzaminu pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz złożenie ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości. Żeby móc przystąpić do egzaminu, należy wypełnić stosowny formularz i złożyć go w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Kandydat uzyska odpowiedź dotyczącą wyznaczonego terminu. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Ta pierwsza to praktyczne tłumaczenie czterech tekstów. Dwa muszą zostać przełożone z języka obcego na język polski oraz dwa kolejne z języka polskiego, na obcy. W jednej i drugiej grupie tekst, przynajmniej jedno pismo będzie miało charakter prawniczy, sądowy lub urzędniczy. Egzamin ustny to tłumaczenie z wykorzystaniem metody a vista, czyli szybkie przełożenie z podejściem na tzw. „pierwszy rzut oka”. W tej części, kandydat spotka się także z przerywaniem tłumaczenia przez członka komisji, który może zadać pytania dodatkowe. Pozytywne złożenie egzaminu oznacza uzyskanie wpisu do krajowej listy tłumaczy przysięgłych. Teraz zostanie już tylko złożenie ślubowania i można rozpocząć karierę zawodową.

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *