radca prawny

Jak zostać radcą prawnym

Coraz więcej osób decyduje się na studia prawnicze z myślą o tym, że będą w przyszłości pracować w zawodzie cenionym przez społeczeństwo i dobrze płatnym. Oczywiście wybór odpowiedniej szkoły i jej ukończenie z pozytywnym wynikiem to dopiero początek drogi, jeśli chodzi o zdobycie pracy w upragnionym zawodzie. Z całą pewnością ukończenie studiów prawniczych nie wystarczy do tego, aby móc piastować stanowisko radcy prawnego. Konieczne jest także uzyskanie aplikacji radcowskiej oraz zdanie egzaminu radcowskiego i bycie wpisanym na listę radców prawnych. Dopiero wówczas możliwe jest rozpoczęcie swojej własnej działalności jako radca prawny. Jak zatem wygląda to w praktyce? Na to pytanie odpowie nam radca prawny Katarzyna Brzozowska z Opola.

Jak zostać radcą prawnym, czyli jaka szkoła i studia będą potrzebne?

Zawód radcy prawnego cieszy się coraz większą popularnością. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest to profesja wymagająca posiadania obszernej wiedzy z zakresu prawa, które na dodatek ciągle się zmienia, a więc konieczna jest stała aktualizacja zdobytych już informacji. Konieczne okazuje się również posiadanie odpowiednich predyspozycji do piastowania stanowiska radcy prawnego. Nie każdy sprawdzi się w tym zawodzie. Wymaga on wytrwałości, cierpliwości, asertywności, odpowiedzialności i dużej odporności na stres. Obecnie zawód radcy prawnego i adwokata zostały zrównane, ale tylko radca prawny może pracować na podstawie umowy o pracę. Jeśli chodzi zaś o różnice w zakresie uprawnień procesowych, to ich po prostu już nie ma. Niezbędnymi do uzyskania tytuły radcy prawnego są studia prawnicze – zarówno te dzienne, jak i zaoczne. Studia prawnicze trwają sześć lat i na koniec student musi obronić pracę magisterską. Tytuł magistra prawa to jednak nie wszystko. W celu uzyskania odpowiednich uprawnień radca prawny musi dodatkowo korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nieskazitelny charakter. Od przyszłego radcy prawnego wymaga się ustawowo dawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu. Podczas studiów zdobywana jest wiedza z zakresu różnych dziedzin prawa, prawoznawstwa, historii prawa oraz postępowania administracyjno-cywilnego.

Po ukończeniu studiów przychodzi czas na odbycie obowiązkowej aplikacji radcowskiej, co w sumie trwa trzy lata. Żeby w ogóle możliwe było dostanie się na taką aplikację, konieczne jest przystąpienie do egzaminu konkursowego. To z kolei wymaga przedłożenia stosownych dokumentów do wybranej okręgowej izby radców prawnych. Chodzi tutaj o wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy, życiorys, trzy zdjęcia, dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny, dokumenty potwierdzające zdobycie tytułu magistra prawa i informacje o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Bardzo ważne jest to, aby dokument o niekaralności został wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Aplikacja radcowska przygotowuje kandydata do zawodu zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Podczas tych trzech lat trwania aplikacji radcowskiej, każdy aplikant znajduje się pod opieką patrona. Co roku trzeba zdać kolokwium, a na zakończenie aplikacji należy przystąpić do egzaminu radcowskiego. Wcześniej trzeba jednak złożyć w siedzibie komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej i oryginału dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Egzamin radcowski składa się z pięciu części pisemnych. W pierwszej części jest test, w którym zawartych jest sto pytań, a potem należy rozwiązać zadania z różnych dziedzin prawa. Jeśli egzamin radcowski zakończy się pozytywnym wynikiem, to możliwe jest złożenie wniosku o wpisanie na listę radców prawnych.

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *